Gabriel Wlazłowski's Homepage

Faculty of Physics, Warsaw University of Technology
Department of Physics, University of Washington

Zajęcia dydaktyczne 2021/2022

  1. Modern Computing Technologies (Doctoral School)
  2. Fizyka (Gospodarka przestrzenna)

Poprzednie edycje zajęć

  1. Modern Computing Technologies (Doctoral School) [2021, 2020]
  2. Elements of Nuclear Physics (MEiL) [2020]
  3. Fizyka (Gospodarka przestrzenna) [2020,2021]

Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych i doktorskich realizowanych w mojej pracowni koncentrują się głównie wokół badania dynamiki układów nadciekłych lub nadprzewodzących. Układy fizyczne, które obecnie badamy to: ultra-zimne gazy atomowe, wnętrza gwiazd neutronowych oraz jądra atomowe. Prace mają charakter prac informatyczno-badawczych. Nierozerwalnym elementem prac są symulacje numeryczne. Zatem, jeśli lubisz mechanikę kwantową i komputery to sprawdź aktualną listę tematów prac dyplomowych możliwych do zrealizowania w naszej pracowni:

  1. Prace inżynierskie
  2. Prace magisterskie
  3. Prace doktorskie

Zachęcam również do kontaktu. W wielu przypadkach temat jest przygotowywany indywidualnie. 

Staż wakacyjny

Zapraszam studentów do odbycia stażów wakacyjnych w mojej pracowni. Obecnie prowadzone są badania naukowe związane z badaniem turbulencji kwantowej oraz dynamiki układów jądrowych z wykorzystaniem technik supercomputingu. Na czas stażu student staje się członkiem zespołu badawczego i otrzymuje stypendium naukowe ze środków NCN. 

Więcej informacji - ogłoszenie konkursowe na rok 2021

Last update: 04-10-2021

Faculty of Physics @ WUT

Made with Pingendo Free  Pingendo logo